Đăng Ký Đăng Nhập

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chính sách miễn trừ trách nhiệm của Red88 nhấn mạnh về trách nhiệm cá nhân của người chơi trong việc tuân thủ pháp luật và sử dụng thông tin một cách cẩn thận. Red88 không chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật hoặc thông tin không chính xác, đồng thời không chịu trách nhiệm về các sự cố kỹ thuật hoặc mất mát dữ liệu. Người chơi cần tự chịu trách nhiệm và cẩn thận khi sử dụng dịch vụ của Red88.

Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tuân thủ pháp luật đa phương:

Hoạt động cá cược không được cấp phép hoạt động ở một số quốc gia. Vì vậy, Red88 không cung cấp hoặc khuyến khích cá cược trực tuyến trong các khu vực có quy định pháp luật nghiêm ngặt về hoạt động này. Người chơi chịu trách nhiệm tự kiểm tra và tuân thủ các quy định về cá cược tại địa phương của mình. Red88 không chịu trách nhiệm pháp lý nếu việc sử dụng dịch vụ của họ vi phạm pháp luật địa phương của người chơi.

Trách nhiệm cá nhân của người chơi:

Người chơi phải tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc tham gia cá cược trực tuyến là hợp pháp trong khu vực của họ. Việc sử dụng dịch vụ của Red88 là trên cơ sở tự nguyện và người chơi chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

Miễn trừ trách nhiệm về hành vi bất hợp pháp:

Red88 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật . Người chơi phải tự chịu trách nhiệm về các hành vi của mình khi sử dụng dịch vụ của Red88.

Miễn trách nhiệm về nội dung và thông tin

Tính chính xác của thông tin: Red88 không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc hoàn thiện của thông tin được cung cấp trên trang web của họ. Người chơi cần hiểu rằng các thông tin, số liệu, dữ liệu và hình ảnh có thể có sai sót hoặc không còn cập nhật do nhiều nguyên nhân.

Miễn trừ trách nhiệm về hậu quả của thông tin không chính xác: Red88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin không chính xác trên trang web của họ. Người chơi tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin từ Red88 và nên tự kiểm tra và xác nhận tính chính xác của thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Miễn trách nhiệm về nội dung bên ngoài

Miễn trừ trách nhiệm về các sự cố kỹ thuật: Red88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố kỹ thuật nào có thể xảy ra trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các sự cố kỹ thuật, sự cố mạng, hoặc các vấn đề kỹ thuật khác có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi.

Miễn trừ trách nhiệm về mất mát dữ liệu: Red88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát dữ liệu nào do sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn trong dịch vụ của họ. Người chơi cần có các biện pháp phòng ngừa và sao lưu dữ liệu của riêng mình để đối phó với các tình huống này.